DEZVOLTARE APLICAȚIE DE SIMULARE AVANSATĂ A PIEȚELOR

INTERNAȚIONALE DE CAPITAL CU UTILIZAREA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE

Fonduri UE

În perioada 2017 -2020 Bold Tehnologies a dezvoltat simulatorul de piețe de capital care are mai multe module: FX, MM, Fixed Income, Equities, Commodities. Proiectul de dezvoltare a simulatorului, inclusiv a motorului de inteligență artificială a durat 36 de luni și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Obiectiv specific 2 Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică. Valoarea totală a proiectului a fost de 3.337.057,19 RON, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 1.880.094,39 RON.

Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a susține creșterea competitivității companiei Bold Technologies prin dezvoltarea unei aplicații informatice inovatoare de tip simulator avansat al piețelor de capital internaționale. Produsul ce a fost realizat prin proiect are scopul susținerii pregătirii profesionale a angajaților ce vor activa ca traderi pe piețele de capital internaționale și în special pe cele interbancare.

Această aplicație oferă modele de simulare a condițiilor reale de piață prin utilizarea unei componente de inteligență artificială. În prezent, simulatorul este folosit de bănci și companii de training din SUA, Canada, UK, Elveția, Olanda și Singapore, atât pentru recrutarea trainerilor cât și pentru formarea lor inițială, el acționând ca un “simulator de zbor” pentru traderi.Proiect cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
www.fonduri-ue.ro

Pentru orice intrebare ne poți scrie la:

  • SC BOLD TEHNOLOGIES SRL
  • Cameliei Street, No. 11, Ploiesti, Romania
  • CUI 35072760
  • J29/1402/1.10.2015

Copyright boldtech © 2021 | All rights reserved